Covid-19

 

SALTA d’una manera SEGURA i DIVERTIDA

 

A Boting treballem per oferir als nostres clients un espai per a la diversió i el lleure, en un marc de seguretat i higiene extremades.

 El nostre equip ha estat format per aplicar totes les normes de seguretat relatives al Covid-19

T’expliquem els protocols que trobaràs als nostres centres

Esperem tornar-te a veure ben aviat!

 

PROTOCOL NETEJA I DESINFECCIÓ

Extremarem les mesures d’higiene del centre. Netejarem sovint zones de contacte habitual dels clients: manetes, mostradors, baranes,    mampares de seguretat, guixetes, taules, poms de les portes, lavabos… No farem servir per res draps reutilitzables, només paper d’un     sol ús.

 -A part de la neteja i desinfecció diàries – inici jornada, canvi de torn i  final – hi haurà una persona de l’equip (rotativa) que   s’encarregarà a cada torn de la neteja constant de totes les superfícies i espais

 -La neteja es durà a terme amb productes d’acord a la norma UNE 14776 ( recomanada per les autoritats sanitàries)

 

  PROTOCOL AL CENTRE

-Respectarem en tot moment la distància de seguretat recomanada de 2m

-Portarem mascareta ( exceptuant aquells que estiguin consumint beguda o menjar del bar)

Neteja constant de mans amb sabó o gel hidroalcohòlic. També abans i després de saltar

Pantalles de protecció als mostradors

-Tindrem dispensadors de gels hidroalcohòlics per tot l’espai ( recepció, zona de salt, lavabos, bar, taules…) a disposició dels nostres clients

Un acompanyant per cada persona que salti ( els que s’esperen a les grades/taules).

-En cas de les festes, només 1 adult per convidat i 2 adults pel nen/a que celebra la festa.

Senyalitzarem itineraris per on moure’s còmodament pel centre i evitar aglomeracions

-Es controlarà en tot moment l‘aforament tant general com de pista

-En cas de necessitat per tal de garantir la restricció d’aforament, l’empresa mitjançant el criteri dels treballadors, pot demanar als clients que abandonin el local amb un marge de 20-25 minuts després de finalitzar la seva sessió de salt.

-Es cobrarà preferiblement amb targeta. Netejarem i desinfectarem el datàfon després de cada ús.

-Potenciarem les reserves on line per minimitzar contacte.

 

PROTOCOL BAR

Netejarem i desinfectarem l’equipament del Bar, en particular taules, cadires, la barra així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

-Tots els materials seran fungibles –  d’un sol ús (tovallons, gots, tasses…).

-Fomentarem el pagament amb targeta. Netejarem i desinfectarem el datàfon després de cada ús,

 

PROTOCOL PISTA

Punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic situats a l’accés a pista i a l’interior

Espai convertible: Alguns elements de la pista podran ser temporalment restringits per evitar contacte entre els usuaris

Desinfecció recurrent de zones de contacte habitual dels clients: baranes, reaction wall, … amb producte desinfectant específic. No farem servir per res draps reutilitzables, només paper d’un sol ús.

Desinfecció pista amb pulveritzador virucida/bactericida. Mínim inici jornada, canvi de torn o migdia i final.

Distància de seguretat 2 metres. Evitarem que es produeixin aglomeracions a zones com : entrada pista, cues a determinades activitats…

Aforament limitat

-En cas de reserves de grups com ara casals, s’agafaran amb un marge de mitja hora entre reserva i reserva, per evitar concentracions de persones. P.ex. si un casal salta a les 10h, el següent torn disponible seria a les 11:30h.

 

PROTOCOL FESTES

-Per causes de control d’aforament del centre, només podran romandre a la festa 1 adult per convidat i 2 adults pel nen/a que celebra la festa. Demanem rigurositat a l’entrada i recollida d’infants.

-El mínim de convidats per poder celebrar una festa a les nostres instal·lacions és de 8 persones. En cas de no arribar als mínims, s’haurà d’abonar fins el mínim establert.

-El pastís es presenta tallat i l’espelma per bufar es posarà a la porció individual.

-Els snacks de patates se serveixen individualment.

Ajustem les nostres sales i espais de festes i les franges horàries disponibles per garantir la higiene i desinfecció així com l’aforament i distància de seguretat.

-Procurem la higiene dels convidats amb esprais i gels desinfectants.